LEEFBAAR ALKMAARDe betrouwbare partij voor
stad en platteland


kandidaten 2018 Leefbaar Alkmaar

Stellingen Kieskompas
Voor de gemeenteraadsverkiezingen komt de website van Kieskompas in de lucht. Aan de hand van stellingen kunnen kiezers hun keuze bepalen. Om de positie van Leefbaar Alkmaar beter te duiden gaan wij hierbij wat nader in op enkele stellingen uit het Kieskompas die niet direct in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Lees verder.

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst
Op 22 december heeft de ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. Die zijn te vinden onder Programma en Kieslijst. In aanvulling daarop heeft Leefbaar Alkmaar enkele standpunten geformuleerd over onderwerpen die niet in het verkiezingsprogramma staan. Lees verder.

Geluidsschermen
Leefbaar Alkmaar wil dat de discussie over geluidshinder langs de ringwegen zich niet langer beperkt tot het doen van onderzoeken. Leefbaar Alkmaar wil concrete maatregelen. Lees verder.

Maya Bolte lijsttrekker Leefbaar Alkmaar; John Hagens op plaats 2
De ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar heeft op 20 oktober unaniem ingestemd met de voordracht van het bestuur om de eerste twee plaatsen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen reeds vast te stellen: 1. Maya Bolte; 2. John Hagens. Lees verder.

Uitbreiding Stompetoren
In de raadsvergadering van 5 oktober kwam de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 ter sprake. De fractie van Leefbaar Alkmaar kon grotendeels instemmen met deze visie. John Hagens had namens Leefbaar Alkmaar echter wel een belangrijke kanttekening bij de geplande uitbreiding van Stompetoren. Lees verder.

Markenbinnen
Het plan voor de bouw van vijf woningen aan het uiteinde van de Dorpsstraat in Markenbinnen is van tafel.
Lees verder.

Bouwplan Emmakwartier
Op donderdag 14 september heeft de meerderheid van de gemeenteraad een onbegrijpelijk besluit genomen. Ondanks het huidige bestemmingsplan en ondanks een storm aan protesten uit de wijk krijgt de projectontwikkelaar groen licht om acht woningen te bouwen op de laatste groenstrook in het Emmakwartier.
Lees verder.

Financiering natuurbegraafplaats
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar is verbaasd over de lening aan de exploitant van de natuurbegraafplaats Geestmerloo en maakt zich zorgen over een financieel gezonde exploitatie van de natuurbegraafplaats
Lees verder.

Vernieuwbouw ziekenhuis
Leefbaar Alkmaar is content met het besluit van de ziekenhuisdirectie om te gaan vernieuwbouwen op de huidige locatie, maar vindt dat er nog creatiever moet worden gekeken om de Hout zoveel mogelijk te sparen.
Lees verder.

Beperking overlast van horeca in binnenstad
In de raadsvergadering van 15 juni heeft de gemeenteraad een motie van Leefbaar Alkmaar aangenomen om de geluidsoverlast van de horeca, met name de bastonen, in de binnenstad terug te dringen.
Lees verder.

Nieuw bouwplan Oudorp te kolossaal
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar ontvangt verontruste signalen van bewoners uit Oudorp over de plannen voor 't Wuiver 2a, op de hoek van de Herenweg, waar thans een voormalig kerkgebouw staat. De omwonenden vinden de huidige plannen te kolossaal en te hoog.
Lees verder.

Enthousiasme over plannen Overstad
Het heeft even geduurd en de nodige moeite gekost, maar Overstad krijgt een enorme impuls door de plannen voor het Ringerscomplex.
Lees verder.

Dorpshart Stompetoren
Er lijkt weer enig schot te zitten in de plannen voor het dorpshart voor Stompetoren. De betrokken partijen, de gemeente Alkmaar, de firma Nat, Quartet Projecten en Dreef Beheer (Deka-markt), zijn in principe tot overeenstemming gekomen met betrekking tot het plan voor het dorpshart.
Lees verder.

Bouwplan Emmakwartier
De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het omstreden nieuwbouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier. Met de realisatie van dit bouwplan verdwijnt het laatste stuk groen uit de wijk.
Lees verder.

Internetverbinding buitengebied
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar stelt dat de 'witte buitengebieden' van de gemeente Alkmaar op korte termijn een goede en snelle internetverbinding moeten krijgen.
Lees verder.

Scholenstrijd Vroonermeer
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar in de Vroonermeer komt ook een openbare basisschool.
Lees verder.

'Stop met onderzoeken Bierkade/Wageweg'
Leefbaar Alkmaar stelt dat het college van B en W moet stoppen met onderzoeken naar de mogelijkheden om tweerichtingsverkeer te realiseren op de Bierkade/Wageweg.
Lees verder.

Verbazing over uithaal op Facebook-pagina Red de Hout
Leefbaar Alkmaar heeft met verbazing kennis genomen van de uithaal van de heer Johan Bos van Red de Hout (23 december) op Facebook richting de partijen die in de gemeenteraadsvergadering d.d. 6 oktober tegen de kap van bomen in de Alkmaarderhout hebben gestemd, voordat er concrete plannen zijn.
Lees verder.

Zorgen om dijken Schermer
De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft zorgen over de plannen om de dijken van de Schermer te verstevigen. De oplossing dreigt ernstig afbreuk te doen aan het aangezicht van de dijklichamen en het kenmerkende landschap.
Lees verder.

Afsplitsen voor eigen rekening, niet met gemeenschapsgeld
Leefbaar Alkmaar vindt dat afsplitsingen in de gemeenteraad niet voor hun gedrag financieel moeten worden beloond.
Lees verder.

Vernieuwbouw ziekenhuis
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft tijdens de raadsvergadering van 6 oktober ingestemd met de vernieuwbouwplannen van het Noord West Ziekenhuis in de Alkmaarderhout. Leefbaar Alkmaar stelde in de raadsvergadering dat de ziekenhuisdirectie eerst met een uitgewerkt plan moet komen voordat er een kapvergunning mag worden verleend.
Lees verder.

De lessen van de integriteitstraining

Een paar maanden geleden was er een integriteitstraining voor wethouders en gemeenteraadsleden. Leefbaar Alkmaar-raadslid John Hagens vraagt zich af wat men hiervan heeft opgestoken.
Lees verder.

Leefbaar Alkmaar tegen belangenverstrengeling
Op 15 september had een interpellatiedebat plaats over het feit dat politie en justitie niet met een door de gemeente ingehuurde buurtcoach willen samenwerken en de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven met die omstreden buurtcoach. De beantwoording door de wethouder kon absoluut niet overtuigen.
Lees verder.

Bouwplan Emmakwartier
De gemeenteraad heeft het college huiswerk gegeven om het omstreden bouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier aan te passen.
Lees verder.

Schulphulpverlening
De schulphulpproblematiek neemt nog steeds toe en het zijn lang niet altijd de langdurig werklozen die in de financiŽle problemen geraken.
Lees verder.

Maatregelen op kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg
Leefbaar Alkmaar vindt dat het hoog tijd is om het onveilige kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg aan te pakken.
Lees verder.

Verschillen benadrukken in de politiek is prima
Leefbaar Alkmaar is van mening dat verschillen tussen de politieke partijen best benadrukt mogen worden, zodat de kiezer niet het idee krijgt dat het allemaal maar ťťn pot nat is.
Lees verder.

Leefbaar Alkmaar heropent meldpunt overlast horeca
Onlangs is in de gemeenteraad het evaluatierapport over de vrije sluitingstijden van de horeca besproken. Een motie van Leefbaar Alkmaar om te stoppen met de vrije sluitingstijden en de oude sluitingstijden weer te hanteren haalde helaas geen meerderheid. Daarom heropent Leefbaar Alkmaar het meldpunt nachtelijke overlast horeca.
Lees verder.

Duurste fietspad bij Kanniewaarzijn
Een filmploeg van het VARA-programma Kanniewaarzijn heeft opnamen gemaakt bij het nieuwe fietspad langs de Zeswielen, het duurste stuk fietspad van Nederland. Ook Maya Bolte, fractievoorzitter van Leefbaar Alkmaar, werd geÔnterviewd.
Lees verder.

Zwemmen voor ouderen onder druk
Het college van burgemeester en wethouders wil stoppen met het inzetten van speciale zwemdocenten voor ouderen in zwembad de Hout. Leefbaar Alkmaar is het hier niet mee eens en heeft samen met de PvdA hierover schriftelijke vragen gesteld.
Zie verder.

Zorgen over financiŽn Alkmaar
"Niets aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen." Dat lijkt wel de toon in de Zomernota en de Voorjaarsnota, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dat alles nadat het college een paar maanden geleden - in paniek - een bijeenkomst belegde waarin gewag werd gemaakt van een onverwacht miljoenentekort. De ambtelijke top werd weggestuurd en uiteindelijk struikelde ook de wethouder financiŽn. Het ontslag van de gemeentesecretaris wordt in de rechtbank uitgevochten. Hoezo, niets aan de hand?
Zie verder.

Nieuwe plaatsnaamborden Oudorp en Koedijk
Leefbaar Alkmaar plaatsnaambordHet heeft een paar maanden geduurd, maar sinds afgelopen weekend staan ze er eindelijk: de nieuwe plaatsnaamborden voor Oudorp en Koedijk.
Zie verder.

Leefbaar Alkmaar start meldpunt horeca-overlast
Naar aanleiding van het raadsbesluit om de horeca in Alkmaar de gelegenheid te geven om 24 uur per dag open te blijven wil de partij Leefbaar Alkmaar horeca-overlast in kaart brengen en start daarom een meldpunt horeca-overlast. Als bewoners horeca-gerelateerde overlast ervaren, ontvangt Leefbaar Alkmaar graag hun klachten. Schreeuwers op straat, plassers in portieken, vechtpartijen, te luide muziek, men kan dat melden op info@leefbaaralkmaar.nl. Zie verder.
Zie verder.

AED voor Respijthuis
Afgelopen maand werd door Henk Smit en Henk Adriaanse van Tetrix Techniekopleidingen en Maya Bolte, fractievoorzitter Leefbaar Alkmaar, een AED overhandigd aan het Respijthuis in Alkmaar.
Zie verder.

Ontsluitingsweg Villapark De Rijp
In de commissievergadering Ruimte van 29 april werd gesproken over de ontsluitingsweg naar Villapark De Rijp. Namens Leefbaar Alkmaar voerde fractie-assistent Mieke Biesheuvel uit De Rijp het woord.
Zie verder.

Leefbaar Alkmaar wil aanpak chaos toeristenbussen
Alkmaar kanaalkade bussen toeristen Fractievoorzitter Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar heeft bij het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering opnieuw de chaotische situatie bij het afzetten van toeristen voor de kaasmarkt op de Kanaalkade aan de orde gesteld.

Zie verder.

Behandeling programmabegroting
In de raadsvergadering van 23 maart besprak de gemeenteraad de programmabegroting van het college van OPA, VVD, CDA en D66. De fractie van Leefbaar Alkmaar had een flink aantal opmerkingen bij de keuzes die het college had gemaakt.

Zie verder.

Blauwe plaatsnaamborden Oudorp en Koedijk
Oudorp AlkmaarNa mondelinge raadsvragen van de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar zullen er ook blauwe plaatsnaamborden worden geplaatst bij de ingangen van de kernen van Oudorp en Koedijk.

Zie verder.Start nieuwe gemeenteraad


Start nieuwe gemeenteraad

Op vrijdag 2 januari is de nieuwe gemeenteraad van Alkmaar feestelijk geÔnstalleerd. Leefbaar Alkmaar heeft daarin drie zetels: van links naar rechts John Hagens, Maya Bolte en Mohamed Ezhar.

Zie verder.

Leefbaar Alkmaar, de betrouwbare partij voor stad en platteland