LEEFBAAR ALKMAARDe betrouwbare partij voor
stad en platteland


Vernieuwbouw ziekenhuis
Leefbaar Alkmaar is content met het besluit van de ziekenhuisdirectie om te gaan vernieuwbouwen op de huidige locatie, maar vindt dat er nog creatiever moet worden gekeken om de Hout zoveel mogelijk te sparen.
Lees verder.

Beperking overlast van horeca in binnenstad
In de raadsvergadering van 15 juni heeft de gemeenteraad een motie van Leefbaar Alkmaar aangenomen om de geluidsoverlast van de horeca, met name de bastonen, in de binnenstad terug te dringen.
Lees verder.

Nieuw bouwplan Oudorp te kolossaal
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar ontvangt verontruste signalen van bewoners uit Oudorp over de plannen voor 't Wuiver 2a, op de hoek van de Herenweg, waar thans een voormalig kerkgebouw staat. De omwonenden vinden de huidige plannen te kolossaal en te hoog.
Lees verder.

Enthousiasme over plannen Overstad
Het heeft even geduurd en de nodige moeite gekost, maar Overstad krijgt een enorme impuls door de plannen voor het Ringerscomplex.
Lees verder.

Dorpshart Stompetoren
Er lijkt weer enig schot te zitten in de plannen voor het dorpshart voor Stompetoren. De betrokken partijen, de gemeente Alkmaar, de firma Nat, Quartet Projecten en Dreef Beheer (Deka-markt), zijn in principe tot overeenstemming gekomen met betrekking tot het plan voor het dorpshart.
Lees verder.

Bouwplan Emmakwartier
De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het omstreden nieuwbouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier. Met de realisatie van dit bouwplan verdwijnt het laatste stuk groen uit de wijk.
Lees verder.

Internetverbinding buitengebied
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar stelt dat de 'witte buitengebieden' van de gemeente Alkmaar op korte termijn een goede en snelle internetverbinding moeten krijgen.
Lees verder.

Scholenstrijd Vroonermeer
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar in de Vroonermeer komt ook een openbare basisschool.
Lees verder.

'Stop met onderzoeken Bierkade/Wageweg'
Leefbaar Alkmaar stelt dat het college van B en W moet stoppen met onderzoeken naar de mogelijkheden om tweerichtingsverkeer te realiseren op de Bierkade/Wageweg.
Lees verder.

Verbazing over uithaal op Facebook-pagina Red de Hout
Leefbaar Alkmaar heeft met verbazing kennis genomen van de uithaal van de heer Johan Bos van Red de Hout (23 december) op Facebook richting de partijen die in de gemeenteraadsvergadering d.d. 6 oktober tegen de kap van bomen in de Alkmaarderhout hebben gestemd, voordat er concrete plannen zijn.
Lees verder.

Zorgen om dijken Schermer
De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft zorgen over de plannen om de dijken van de Schermer te verstevigen. De oplossing dreigt ernstig afbreuk te doen aan het aangezicht van de dijklichamen en het kenmerkende landschap.
Lees verder.

Afsplitsen voor eigen rekening, niet met gemeenschapsgeld
Leefbaar Alkmaar vindt dat afsplitsingen in de gemeenteraad niet voor hun gedrag financieel moeten worden beloond.
Lees verder.

Vernieuwbouw ziekenhuis
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft tijdens de raadsvergadering van 6 oktober ingestemd met de vernieuwbouwplannen van het Noord West Ziekenhuis in de Alkmaarderhout. Leefbaar Alkmaar stelde in de raadsvergadering dat de ziekenhuisdirectie eerst met een uitgewerkt plan moet komen voordat er een kapvergunning mag worden verleend.
Lees verder.

De lessen van de integriteitstraining

Een paar maanden geleden was er een integriteitstraining voor wethouders en gemeenteraadsleden. Leefbaar Alkmaar-raadslid John Hagens vraagt zich af wat men hiervan heeft opgestoken.
Lees verder.

Leefbaar Alkmaar tegen belangenverstrengeling
Op 15 september had een interpellatiedebat plaats over het feit dat politie en justitie niet met een door de gemeente ingehuurde buurtcoach willen samenwerken en de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven met die omstreden buurtcoach. De beantwoording door de wethouder kon absoluut niet overtuigen.
Lees verder.

Bouwplan Emmakwartier
De gemeenteraad heeft het college huiswerk gegeven om het omstreden bouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier aan te passen.
Lees verder.

Schulphulpverlening
De schulphulpproblematiek neemt nog steeds toe en het zijn lang niet altijd de langdurig werklozen die in de financiŽle problemen geraken.
Lees verder.

Maatregelen op kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg
Leefbaar Alkmaar vindt dat het hoog tijd is om het onveilige kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg aan te pakken.
Lees verder.

Verschillen benadrukken in de politiek is prima
Leefbaar Alkmaar is van mening dat verschillen tussen de politieke partijen best benadrukt mogen worden, zodat de kiezer niet het idee krijgt dat het allemaal maar ťťn pot nat is.
Lees verder.

Leefbaar Alkmaar heropent meldpunt overlast horeca
Onlangs is in de gemeenteraad het evaluatierapport over de vrije sluitingstijden van de horeca besproken. Een motie van Leefbaar Alkmaar om te stoppen met de vrije sluitingstijden en de oude sluitingstijden weer te hanteren haalde helaas geen meerderheid. Daarom heropent Leefbaar Alkmaar het meldpunt nachtelijke overlast horeca.
Lees verder.

Duurste fietspad bij Kanniewaarzijn
Een filmploeg van het VARA-programma Kanniewaarzijn heeft opnamen gemaakt bij het nieuwe fietspad langs de Zeswielen, het duurste stuk fietspad van Nederland. Ook Maya Bolte, fractievoorzitter van Leefbaar Alkmaar, werd geÔnterviewd.
Lees verder.

Dorpshart Stompetoren
Leefbaar Alkmaar meent dat het college op de goede weg lijkt om een dorpshart voor Stompetoren te realiseren. Maar een broedende kip moet niet gestoord worden. Daarom keurt Leefbaar Alkmaar de frustrerende actie van VVD, GroenLinks en D66 af.
Zie verder.

Zwemmen voor ouderen onder druk
Het college van burgemeester en wethouders wil stoppen met het inzetten van speciale zwemdocenten voor ouderen in zwembad de Hout. Leefbaar Alkmaar is het hier niet mee eens en heeft samen met de PvdA hierover schriftelijke vragen gesteld.
Zie verder.

Zorgen over financiŽn Alkmaar
"Niets aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen." Dat lijkt wel de toon in de Zomernota en de Voorjaarsnota, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dat alles nadat het college een paar maanden geleden - in paniek - een bijeenkomst belegde waarin gewag werd gemaakt van een onverwacht miljoenentekort. De ambtelijke top werd weggestuurd en uiteindelijk struikelde ook de wethouder financiŽn. Het ontslag van de gemeentesecretaris wordt in de rechtbank uitgevochten. Hoezo, niets aan de hand?
Zie verder.

Nieuwe plaatsnaamborden Oudorp en Koedijk
Leefbaar Alkmaar plaatsnaambordHet heeft een paar maanden geduurd, maar sinds afgelopen weekend staan ze er eindelijk: de nieuwe plaatsnaamborden voor Oudorp en Koedijk.
Zie verder.

Leefbaar Alkmaar start meldpunt horeca-overlast
Naar aanleiding van het raadsbesluit om de horeca in Alkmaar de gelegenheid te geven om 24 uur per dag open te blijven wil de partij Leefbaar Alkmaar horeca-overlast in kaart brengen en start daarom een meldpunt horeca-overlast. Als bewoners horeca-gerelateerde overlast ervaren, ontvangt Leefbaar Alkmaar graag hun klachten. Schreeuwers op straat, plassers in portieken, vechtpartijen, te luide muziek, men kan dat melden op info@leefbaaralkmaar.nl. Zie verder.
Zie verder.

AED voor Respijthuis
Afgelopen maand werd door Henk Smit en Henk Adriaanse van Tetrix Techniekopleidingen en Maya Bolte, fractievoorzitter Leefbaar Alkmaar, een AED overhandigd aan het Respijthuis in Alkmaar.
Zie verder.

Ontsluitingsweg Villapark De Rijp
In de commissievergadering Ruimte van 29 april werd gesproken over de ontsluitingsweg naar Villapark De Rijp. Namens Leefbaar Alkmaar voerde fractie-assistent Mieke Biesheuvel uit De Rijp het woord.
Zie verder.

Leefbaar Alkmaar wil aanpak chaos toeristenbussen
Alkmaar kanaalkade bussen toeristen Fractievoorzitter Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar heeft bij het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering opnieuw de chaotische situatie bij het afzetten van toeristen voor de kaasmarkt op de Kanaalkade aan de orde gesteld.

Zie verder.

Behandeling programmabegroting
In de raadsvergadering van 23 maart besprak de gemeenteraad de programmabegroting van het college van OPA, VVD, CDA en D66. De fractie van Leefbaar Alkmaar had een flink aantal opmerkingen bij de keuzes die het college had gemaakt.

Zie verder.

Blauwe plaatsnaamborden Oudorp en Koedijk
Oudorp AlkmaarNa mondelinge raadsvragen van de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar zullen er ook blauwe plaatsnaamborden worden geplaatst bij de ingangen van de kernen van Oudorp en Koedijk.

Zie verder.Start nieuwe gemeenteraad


Start nieuwe gemeenteraad

Op vrijdag 2 januari is de nieuwe gemeenteraad van Alkmaar feestelijk geÔnstalleerd. Leefbaar Alkmaar heeft daarin drie zetels: van links naar rechts John Hagens, Maya Bolte en Mohamed Ezhar.

Zie verder.

De speerpunten van Leefbaar Alkmaar

 • Door openheid en transparantie het vertrouwen in de politiek herstellen.
 • De zorgvoorzieningen moeten op peil blijven.
 • Geen verdere bezuinigingen in de WMO.
 • Ouderen moeten actief kunnen meedoen in de samenleving.
 • Vrijwilligerswerk ondersteunen en respecteren.
  Oudorp, Koedijk, Schermer en Graft-De Rijp moeten hun eigen karakter behouden.
 • Zuinig zijn op de historische binnenstad en historische panden in Schermer en Graft-De Rijp.
 • De stad moet groener en het groene platteland moet behouden blijven.
 • Tegen verlengde Huiswaarderweg.
 • Geen verdere inkrimping van openbaar vervoer in stad en in polder.
 • Nieuwe buslijn in de Hoef en Bergermeer.
 • Kleinere, energiezuinige bussen in de hele stad en de polder.
 • De papieren bezoekerskaart belanghebbend parkeren moet blijven.
 • Plaatselijke belastingen niet meer dan trendmatig verhogen.
 • Betaalbare huisvesting voor jong en oud.
 • Alkmaar mag niet op slot voor jonge woningzoekers.
 • Tarieven en entreeprijzen moeten betaalbaar blijven.
 • Gemeente moet sportclubs goed ondersteunen.
 • Goed toegeruste wijkwinkelcentra en voldoende winkelvoorzieningen in de dorpen.
 • Niet bezuinigen op veiligheid.
 • Veilige, schone stad.
 • Geen coffeeshop in De Mare.
 • Ondernemersklimaat moet verbeteren.

Snoeisel taxus voor kankerbestrijding
Na schriftelijke raadsvragen van Leefbaar Alkmaar start de gemeente Alkmaar met de inzameling van snoeisel van de taxus voor kankerbestrijding.

Zie verder.

Bouwplan 't Wuiver Oudorp
Leefbaar Alkmaar is tegen de bouw van een complex van 22 wooneenheden in een woon- en zorgvoorziening aan 't Wuiver 2a in Oudorp. Het bouwvolume is veel te groot voor deze locatie.

lees verder

Aanpak gevaarlijke verkeerssituaties Vroonermeer
Op het kruispunt Kruissloot/P.C. Boutensstraat en voor de dependance van basisschool De Lispeltuut aan de Kruissloot in de Vroonermeer doen zich vrijwel dagelijks onveilige situaties voor. Leefbaar Alkmaar vindt het hoog tijd dat dit kruispunt en de oversteek bij de dependance van school De Lispeltuut veiliger worden gemaakt.

lees verder

Leefbaar Alkmaar tegen volbouwen terrein Kolping-handbal
Leefbaar Alkmaar is tegen de onlangs gepresenteerde plannen voor het terrein van Kolping-handbal in Oudorp. Dit groene hart van Oudorp volproppen met 40 woningen is geen goede zaak.

lees verder

Leefbaar Alkmaar en Schermer Belang gaan samen
De leden van de politieke verenigingen Leefbaar Alkmaar en Schermer Belang zijn akkoord gegaan met het samengaan van deze twee lokale partijen. Dit naar aanleiding van de gemeentefusie tussen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp per 1 januari 2015.

Leefbaar Alkmaar en Schermer Belang

De fractie van Leefbaar Alkmaar verwelkomt fractievoorzitter John Hagens van Schermer Belang. Van links naar rechts: Annelies Janssen (raadslid Leefbaar Alkmaar), John Hagens (fractievoorzitter Schermer Belang), Henk-Jan Verboom (raadslid Leefbaar Alkmaar) en Maya Bolte (fractievoorzitter Leefbaar Alkmaar).


lees verder

Maatschappelijke opvang
In tegenstelling tot enkele andere partijen van de Alkmaarse gemeenteraad wachten OPA, VVD, CDA, D66, SP en Leefbaar Alkmaar netjes af tot de bezwaarprocedure, die het Oranjehuis, het voormalige Blijfhuis, in Alkmaar tegen de opgelegde bezuiniging is gestart, is afgerond. De middelen voor maatschappelijke opvang zijn beperkt, terwijl de nood toeneemt.
lees verder

Openbaar vervoer
Leefbaar Alkmaar maakt zich zorgen over het openbaar vervoer in Alkmaar. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de stad. De vergunning is verleend aan Connexxion, dat het busvervoer uitvoert. Opnieuw dreigt een inkrimping van het busvervoer. Leefbaar Alkmaar vindt dit een betreurenswaardige tendens.
lees verder


Leefbaar Alkmaar, de betrouwbare partij voor stad en platteland