De Alkmaarse gemeenteraad (39 zetels, waarvan Leefbaar Alkmaar er 3 bezet) vergadert een keer in de maand. In de gemeenteraadsvergadering worden de beslissingen genomen. Voorafgaand aan de raadsvergaderingen vinden commissievergaderingen plaats, waarin de onderwerpen inhoudelijk worden besproken.
Er zijn drie commissies:

1. Bestuur en middelen (beleidsterreinen: bestuurszaken en financiën).
2. Stedelijke ontwikkeling en beheer (beleidsterreinen: ruimtelijke ordening, verkeer, volkshuisvesting).
3. Samenlevingszaken (beleidsterreinen: welzijn, kunst, sport, socialezaken, onderwijs).

Op deze website treft u veel informatie aan over de politieke partij Leefbaar Alkmaar.
Vragen kunt u sturen naar info@leefbaaralkmaar.nl
Als u meer informatie wilt over de gemeente, kunt u surfen naar: www.alkmaar.nl
De plaatselijke krant volgt vanzelfsprekend het doen en laten van de Leefbaar Alkmaar-fractie in de gemeenteraad. De website van de krant is: www.nhd.nl

Als u vervolgens bij ’archief’ intikt ’Leefbaar Alkmaar’, worden de
artikelen weergegeven die in het elektronisch archief van het Noordhollands
Dagblad zijn opgeslagen.