Jaarvergadering 2017

Op vrijdag 12 mei had de jaarlijkse ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar plaats in wijkcentrum Overdie. Een moment van terugblikken en vooruitkijken. Een raadsperiode is voorbij voordat je er erg in hebt. Door de gemeentelijke fusie waren de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar pas in november 2014. Over een klein jaar zullen de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen reeds plaatshebben. Het afgelopen jaar heeft Leefbaar Alkmaar hopelijk al een goed fundament gelegd om succesvol te zijn in maart 2018.

De coalitiepartijen staken het afgelopen jaar meermalen de loftrompet over de betere financiële situatie van de gemeente. Daar zitten echter nogal wat addertjes onder het gras. De gemeente Alkmaar heeft hogere schulden dan vergelijkbare gemeenten. Ook de accountant blijft kritisch over het financiële plaatje van Alkmaar.

De omstreden reis van wethouder Van de Ven met buurtcoach Tigarti naar Marokko leidde in de gemeenteraad tot een motie van wantrouwen. Politie en justitie wilden niet met de buurtcoach samenwerken en de integriteit van de wethouder werd in twijfel getrokken. Hoe kun je immers de kwaliteit van het werk van iemand die financieel van je afhankelijk is beoordelen, als je met die persoon een reis maakt? De wethouder behield de steun van de coalitie en overleefde de motie van wantrouwen.

Het Noord West Ziekenhuis besloot om de nieuwbouw in Heerhugowaard af te blazen en te 'vernieuwbouwen' op de huidige locatie in de Alkmaarderhout. Dat was altijd al een wens van Leefbaar Alkmaar. Het idee van een parkziekenhuis, waarbij ook Huize Westerlicht wordt betrokken, werd zo nieuw leven ingeblazen. Leefbaar Alkmaar stelt zich wel op het standpunt dat de Alkmaarderhout zo min mogelijk moet worden aangetast.
Nadat er reeds drie rapporten hadden gemeld dat herinvoering van tweerichtingsverkeer op de Bierkade/Wageweg onmogelijk was, besloot het college een vierde onderzoek op te starten. Leefbaar Alkmaar vindt dat er gestopt moet worden met deze onderzoeken. Het is er gewoonweg te krap om op een veilige manier tweerichtingsverkeer te realiseren.

De vele meldingen bij het meldpunt nachtelijke overlast horeca tonen aan dat het vrijgeven van de sluitingstijden van de horeca een fiasco is. Leefbaar Alkmaar blijft strijden om de oude sluitingstijden weer in te voeren.
Leefbaar Alkmaar heeft duidelijk stelling genomen tegen een nieuwbouwplan in het Emmakwartier. Wethouder Van de Ven wimpelde de bezwaren van Leefbaar Alkmaar aanvankelijk allemaal weg. De raadscommissie floot de wethouder echter terug. Ook het aangepaste bouwplan werd door de omwonenden als te massaal beschouwd. Een meerderheid in de raad stemde hier helaas mee in.

Andere punten waar de fractie zich mee onderscheidde zijn het verzet tegen de dijkverzwaring in de Schermer, het pleidooi voor snelle invoering van beter internet in de buitengebieden, de bouw van een openbare basisschool in de Vroonermeer en het behoud van de spitspaal in de Herenweg.

Het financieel jaarverslag van Leefbaar Alkmaar toont aan dat er voldoende middelen zijn om een goede campagne te voeren.

Lokale partijen zijn verplicht om giften openbaar te maken. Leefbaar Alkmaar maakt giften en schenkingen boven de 250 euro per jaar bekend op de website. In 2016 zijn giften van 1560 euro ontvangen van M.N. Bolte, J. Hagens en M. Ezhar.