De ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar stelt de kandidatenlijst vast, na een voordracht van het bestuur. Daarbij worden de uitgangspunten gevolgd die bij Leefbaar Alkmaar gelden. Bij de vaststelling van de lijst gaan partijprincipes en uitgangspunten boven persoonlijke belangen. Bestuursleden kunnen niet op de kandidatenlijst komen. De uitgangspunten zijn:
  1. Spreiding: De kandidaten op de eerste acht plaatsen wonen verspreid over de hele stad.
  2. Mannen en vrouwen: Er staan twee vrouwen bij de eerste vier; minimaal drie, maximaal vijf vrouwen bij de eerste acht.
  3. Leeftijden: Er is een goede mix van leeftijden.
  4. Aantal behaalde voorkeurstemmen: Kandidaten zakken niet ten opzichte van de vorige verkiezingsuitslag, mits zij de afgelopen vier jaar tijdig hun contributie hebben betaald. (Een jaar niet betaald betekent een plaats zakken).
  5. Capaciteiten: Er wordt goed gekeken naar de verschillende capaciteiten van de kandidaten.
  6. Doorstroming: Bij de eerste acht zitten minstens twee kandidaten die de vorige keer niet bij de eerste acht op de lijst stonden.
  7. Teamspirit: De kandidaten onderschrijven de uitgangspunten, het huishoudelijk en financieel reglement en de fractieregels.


Kandidatenlijst Leefbaar Alkmaar
Op vrijdag 22 december heeft de ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar in wijkcentrum Overdie het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld. In oktober had de ledenvergadering reeds besloten dat Maya Bolte en John Hagens de lijst zouden aanvoeren. Fractie-assistent Mieke Biesheuvel uit De Rijp neemt de derde plaats in op de kandidatenlijst.
De lijst telt 21 namen; 11 mannen en 10 vrouwen. Van de 21 kandidaten wonen er 6 in Alkmaar-Zuid, 5 in Alkmaar-Noord, 4 in de Schermer, 3 in Graft-De Rijp en 3 in Oudorp.

kandidaten 2018 Leefbaar Alkmaar

Maya Bolte (Alkmaar, Emmakwartier) 1. Maya Bolte (Alkmaar, Emmakwartier)
Maya is raadslid sinds 1994 en is daarmee het langstzittende raadslid, de nestor van de gemeenteraad. We hebben kunnen constateren dat het vuur geenszins is gedoofd. Zelf geeft Maya aan dat de samenwerking met Schermer Belang een aangename impuls is geweest.
John Hagens (Stompetoren) 2. John Hagens (Stompetoren)
John deed op 1 januari 2015 zijn intrede in de Alkmaarse gemeenteraad, nadat hij vanaf 2002 raadslid was in de gemeente Schermer. John heeft een duidelijke en gewaardeerde inbreng in de Alkmaarse raad.
Mieke Biesheuvel (De Rijp) 3. Mieke Biesheuvel (De Rijp)
Mieke is administratief medewerkster. Vroeger werkte ze in de thuiszorg. Als fractie-assistent heeft ze zich de afgelopen drie jaar beziggehouden met vaak ingewikkelde onderwerpen in de sociale sector. Dat heeft ze voortreffelijk gedaan.
Mohamed Ezhar (Alkmaar, Nieuw-Overdie) 4. Mohamed Ezhar (Alkmaar, Nieuw-Overdie)
Mohamed werkt sinds 1982 als algemeen bedieningsman bij Tata Steel. Hij is zeer betrokken bij de gemeenschap in Overdie. Mohamed is een echte verbinder, die buiten de raad zeer actief is.
Margit Olijmulder (Oudorp) 5. Margit Olijmulder (Oudorp)
Margit is zelfstandig ondernemer (Techador Margits, Nyenburgh, Oudorp). In de afgelopen raadsperiode zat er geen enkel raadslid uit Oudorp in de Alkmaarse gemeenteraad. Om de belangen van Oudorp goed te behartigen moet dat nu gaan veranderen.
Boudewijn Bakker (Alkmaar, De Horn) 6. Boudewijn Bakker (Alkmaar, De Mare)
Boudewijn is 32 jaar huisarts geweest in de Oudorperpolder en was voorzitter van de huisartsen Noord-Kennemerland. Werkzaam als arts en management adviseur gezondheidscentra in ontwikkelingslanden en plattelands arts in Kenia.
Karin Poole (Alkmaar, Centrum) 7. Karin Poole (Alkmaar, Centrum)
Karin is een bekende in de Alkmaarse binnenstad, waar zij vroeger een winkel had. Zij voert actie tegen de vrije sluitingstijden van de horeca.
Peter de Goede (Alkmaar, Vroonermeer) 8. Rob Dijkstra (Alkmaar, De Mare)
Rob draait al een flink aantal jaren mee als fractie-assistent. Vroeger had hij een fotohandel en was hij fotograaf en fotolaborant.
9. Peter de Goede (Alkmaar, Vroonermeer)
Peter is commercieel directeur bij Noordhoek Geraspte Kaas in Bodegraven. Vanaf de oprichting is hij al actief bij Leefbaar Alkmaar.
Piet Tensen (Schermerhorn) 10. Piet Tensen (Schermerhorn)
Piet was vroeger werkzaam als akkerbouwer. Voor Schermer Belang was Piet raadslid in de voormalige gemeente Schermer.
Monique Houdijk (Oudorp) 11. Monique Houdijk (Oudorp)
Monique is, met haar aanstekelijke enthousiasme, al vele jaren actief bij Leefbaar Alkmaar. Zij is pianodocent en koorleider.
Dorien Giesberts (Markenbinnen) 12. Dorien Giesberts (Markenbinnen)
Dorien is projectleider senior bij de gemeente Zaanstad. Op dit moment werkt zij aan bestuurlijk gevoelige projecten op het snijvlak van maatschappelijk domein en gebiedsontwikkeling.
Penny Biere (Alkmaar, Spoorbuurt) 13. Penny Biere (Alkmaar, Spoorbuurt)
Penny heeft in haar loopbaan veel ervaring opgedaan in het sociaal domein op het gebied van projectmanagement, advieswerk en welzijnswerk.
Irene Annegarn (Alkmaar, Bergerhof) 14. Irene Annegarn (Alkmaar, Bergerhof)
Irene was vroeger bibliothecaris en bedrijfsjurist. Ook was zij vele jaren penningmeester van Leefbaar Alkmaar.
Peter Wagner (Zuidschermer) 15. Peter Wagner (Zuidschermer)
Peter, voormalig politie-agent, was bestuurslid van Schermer Belang.
Nikki Muller (De Rijp) 16. Nikki Muller (De Rijp)
Nikki zit op de iPabo. Zij is met haar 19 jaar onze jongste kandidaat.
Jan Vrouwe (Alkmaar, Huiswaard) 17. Jan Vrouwe (Alkmaar, Huiswaard)
Jan is een echte natuurman en levensgenieter. Zijn carrière omschrijft hij als 'never a dull moment'.
Manat Janmaat (Alkmaar, Huiswaard) 18. Manat Janmaat (Alkmaar, Huiswaard)
Manat heeft zijn opleiding bij het CIOS afgerond. Hij is nu internationaal verhuizer.
Gré Breedt (Grootschermer 19. Gré Breedt (Grootschermer)
Gré is een bekend gezicht in Grootschermer. Jarenlang was ze als fotojournalist verbonden aan het weekblad De Uitkomst.
20. Leen den Boer (Alkmaar, Oud-Overdie)
Leen is al vele jaren actief betrokken in zijn wijk Oud-Overdie.
21. Henk-Jan Verboom (Oudorp)
Henk-Jan is onze lijstduwer. Henk-Jan heeft van 2002 tot 2015 al in de Alkmaarse gemeenteraad gezeten. Hij is militair officier bij Koninklijke Marine.