De ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar stelt de kandidatenlijst vast, na een voordracht van het bestuur. Daarbij worden de uitgangspunten gevolgd die bij Leefbaar Alkmaar gelden. Bij de vaststelling van de lijst gaan partijprincipes en uitgangspunten boven persoonlijke belangen. Bestuursleden kunnen niet op de kandidatenlijst komen. De uitgangspunten zijn:
  1. Spreiding: De kandidaten op de eerste acht plaatsen wonen verspreid over de hele stad.
  2. Mannen en vrouwen: Er staan twee vrouwen bij de eerste vier; minimaal drie, maximaal vijf vrouwen bij de eerste acht.
  3. Leeftijden: Er is een goede mix van leeftijden.
  4. Aantal behaalde voorkeurstemmen: Kandidaten zakken niet ten opzichte van de vorige verkiezingsuitslag, mits zij de afgelopen vier jaar tijdig hun contributie hebben betaald. (Een jaar niet betaald betekent een plaats zakken).
  5. Capaciteiten: Er wordt goed gekeken naar de verschillende capaciteiten van de kandidaten.
  6. Doorstroming: Bij de eerste acht zitten minstens twee kandidaten die de vorige keer niet bij de eerste acht op de lijst stonden.
  7. Teamspirit: De kandidaten onderschrijven de uitgangspunten, het huishoudelijk en financieel reglement en de fractieregels.