Lid worden van Leefbaar Alkmaar is eenvoudig. De contributie die leden moeten voldoen bedraagt 30 euro. Dit bedrag kan worden overgemaakt op giro NL93 INGB 0008 3256 99. t.n.v. Leefbaar Alkmaar.

Leden krijgen maandelijks het ledenbericht van de partij in de bus en ze krijgen uitnodigingen voor de ledenvergaderingen van Leefbaar Alkmaar.

Naam :
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Email:
Vraag:
Reactie via:
Email Telefoon
info@leefbaaralkmaar.nl