Maya Bolte is de oprichter van de plaatselijke Leefbaar Alkmaar, in 1999. Zij trad op als lijsttrekker van Leefbaar Alkmaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002, 2006, 2010 en 2014. Met liefst vier zetels deed Leefbaar Alkmaar in 2002 zijn intrede in de Alkmaarse raad. Nog niet eerder haalde een nieuwe partij zoveel stemmen. Maya: ,,Wat een succes!" In 2006 kreeg Leefbaar Alkmaar twee zetels. Het verlies werd in 2010 weer goedgemaakt. De partij boekte winst en zat met drie zetels in de Alkmaarse gemeenteraad. Bij de herindelingsverkiezingen in 2014 behaalde Leefbaar Alkmaar opnieuw drie zetels. De raadsleden van Leefbaar Alkmaar zijn Maya Bolte, John Hagens en Mohamed Ezhar. De fractie-assistenten zijn Margit Kistemaker-Olijmulder, Rob Dijkstra en Mieke Biesheuvel. Maya ziet de toekomst van Leefbaar Alkmaar zonnig in. ,,We hebben een goede nieuwe fractie. Ik vertrouw erop dat we met deze ploeg goed kunnen opereren in de gemeenteraad en in 2018 een goed verkiezingsresultaat halen.''

Op 16 mei 1955 zag Maya Bolte het levenslicht in Arnhem. Ze is geboren en getogen in Arnhem, een echt ´Arnhems´ meisje. Na de havo werkte ze als au-pair in Engeland en in de zwakzinnigenzorg in de instelling 's Koonings Jaght bij Arnhem. Daarna had ze een baan in een juwelierszaak en ging ze een opleiding volgen aan de horlogemakersvakschool in Hoorn. In 1981 verhuisde Maya naar Alkmaar.

Van 1984 tot 1994 was ze voorzitter van de wijkvereniging Emmakwartier. Ze was ook voorzitter van Humanitas afdeling Alkmaar. In het najaar van 1993 werd ze gevraagd voor de PvdA-kieslijst. Ze werd in maart 1994 in de gemeenteraad gekozen. Voor de verkiezingen in maart 1998 werd ze door de PvdA op een onverkiesbare plek gezet, nummer 14. ,,Met een record aantal voorkeurstemmen werd ik toch herkozen.'' In 1999 werd zij echter uit de PvdA-fractie gewerkt. Vrij snel daarna was de oprichting van Leefbaar Alkmaar een feit.

In verband met de fusie van Alkmaar met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp fuseerde Leefbaar Alkmaar in 2014 met de lokale partij Schermer Belang. Maya: ,,Leefbaar Alkmaar en Schermer Belang zijn beide tegen schaalvergroting, maar toen de fusie een feit was, is het onze inzet om dit zo goed mogelijk in te vullen. De burgers mogen niet de dupe worden van de schaalvergroting. De afstand tussen bevolking en bestuur mag niet groter worden."

Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van Leefbaar Alkmaar worden vanuit de bevolking samengesteld en niet, zoals bij de gevestigde politieke orde, van bovenaf opgelegd. De politiek moet immers dichter bij de burger worden gebracht. Deze manier van werken slaat duidelijk aan bij de bevolking.